Přihláška

Přihlašování zahájeno. 


Závod 10 km, závod mílařů

  1. on line přihlášení - viz odkaz výše, 
  2. možnost přihlášení na email: prihlasky@hornickadesitka.cz s uvedením jména, příjmení, data narození, oddílu (obce), velikosti trička, případně mobilu.
  3. osobně na jiných závodech s uvedením potřebných údajů

Závody mládeže

  1. možnost přihlášení na email: prihlasky@hornickadesitka.cz s uvedením jména, příjmení, ročníku narození, oddílu (školy)
  2. přihlášení v den závodu na místě  


Běh pro zdraví  

Přihlašování pouze v den závodu na místě !!